เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปัง และขนมอบเชิงพาณิชย์  อ่าน :   658 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.เพ็ญขวัญ ชุมปรีดาและคณะ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (85 votes cast)

คำอธิบาย :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งนักวิจัยศึกษาการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปัง และขนมอบเชิงพาณิชย์ แทนข้าวสาลีลดออเดอร์จากต่างประเทศ ร้อยเอ็ด Model รุดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด นักธุรกิจโรงแรมร้านขนมดังจับมือเดินหน้าสานต่อลดต้นทุนการผลิต เชื่อทำได้ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเล้า ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเป้ามหายของการพัฒนา


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [28/1/2559]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.88.35
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates