เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ยางเคลือบสระน้้า  อ่าน :   1,238 
ชื่อเจ้าของ :  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อีเมล์ :   sitanon.a@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (142 votes cast)

คำอธิบาย :
 การเคลือบสระน้ำด้วยสูตรน้ำยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริมแรง เพื่อปูองกันน้ำซึมลงสู่ผิวดิน หรือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ อาทิ สระน้ำในภาคเกษตรกรรม /ประมง บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
 มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการฉีกขาด ผ่านการพิสูจน์ทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ แล้ว
 กระบวนการปู / เคลือบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง
 วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้น้ำยางธรรมชาติ
 สามารถปูสระหรือบ่อได้ทุกสภาพพื้นผิว หลากหลายขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย
 มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี

1. ผลงานวิจัยร่วมระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. เทคโนโลยีนี้ได้ผ่านการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการทดสอบการใช้งานจริง โดยการเคลือบบ่อที่มีรูปร่างหลากหลายในพื้นที่ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี
3. การเคลือบบ่อใช้ยางธรรมชาติคิดโดยน้ำหนักแห้งเฉลี่ยประมาณ 1 กก.แห้ง /ตร.ม
4. บ่อขนาดมาตรฐาน 20x30x2 ม . ซึ่งมีพื้นที่ที่จะสามารถ เคลือบด้วยยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยผ้าดิบ ประมาณบ่อละ 1,000 ตรม. ดังนั้น ประมาณการใช้ยางธรรมชาติ จะประมาณ 1,000 กก. / บ่อ
5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปูบ่อ (วัตถุดิบและค่าติดตั้ง)250 บาทต่อตารางเมตร

สอบถาม
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร . 074 - 289321 โทรสาร . 074 - 289339

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [28/1/2559]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates