เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-license)  อ่าน :   769 
ชื่อเจ้าของ :  ปส.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์  02-579-5230 ต่อ 1123,1124,1126
เว็ปไซต์  www.oaep.go.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :
การจัดทำระบบออกใบอนุญาต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) จะช่วยเพิ่มช่องทางในการยื่นแบบคำขออนุญาตฯ และลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงานต่างๆ และสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งยังส่งเสริมการสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [17/11/2558]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 17/11/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates