เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำตำบล  อ่าน :   785 
ชื่อเจ้าของ :  สสนก.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (152 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ช่วยเติมเต็มข้อมูลแหล่งน้ำจากส่วนกลางที่ยังขาดหายได้มากกว่า 50% ใช้งานง่าย สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet โดย Mobile Application “NHC”หน่วยงานท้องถิ่นสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้แก้ไขปัญหาและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองได้

ฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ระดับตำบลรวมจำนวน 732 แห่ง และมีเทศบาล/ อบต. ที่นำข้อมูลแผนที่แหล่งน้ำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แล้วจำนวน 343 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 46.86)

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [17/11/2558]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 17/11/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates