เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    วัสดุอ้างอิงสารละลายมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  อ่าน :   713 
ชื่อเจ้าของ :  มว.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 -5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2577-5100, 0-2248-2181
เว็ปไซต์  http://www.nimt.or.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (69 votes cast)

คำอธิบาย :

การตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ถูกใช้เป็นเหตุผลในการจำกัดศักยภาพในการแข่งขันของผักและผลไม้ของประเทศไทย ภาครัฐบาลและหน่วยควบคุมจำเป็นต้องออกกฎระเบียบให้มีการตรวจวัดปริมาณการตกค้างฯ ก่อนการส่งออก ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบปริมาณการตกค้างฯ เหล่านี้ต้องนำเข้าสารมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในราคาแพง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจึงผลิตวัสดุอ้างอิงสารละลายมาตรฐานสำหรับ การวิเคราะห์สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสินค้าและอาหาร


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [17/11/2558]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates