เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทดสอบเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อภาคอุตสหากรรมและ SMEs  อ่าน :   869 
ชื่อเจ้าของ :  วศ.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :
พลาสติกมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของทุกคนเพิ่มมากขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้ การเลือกชนิดพอลิเมอร์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล...

อ่านเพิ่มเติมที่บทความนี้ครับ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [30/9/3101]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 27/11/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates