เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร  อ่าน :   758 
ชื่อเจ้าของ :  วศ.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (143 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนการเลือกใช้งาน จะทำให้ได้วัสดุที่ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับราคา ทั้งนี้กระบวนการก่อสร้างอาคารและวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลทำให้ความแข็งแรงของอาคารโดยรวมลดลง และอายุการใช้งานของอาคารก็ลดลงด้วย...

อ่านบทความดีๆเพิ่มเติมได้ที่นี่

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [30/9/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates