เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    Smart GreenHOUSE โรงเรือนอัจฉริยะ  อ่าน :   1,569 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม   อีเมล์ :   info@decc.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (102 votes cast)

คำอธิบาย :

โรงเรือนที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะ มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น โดยตัวของโรงเรือนจะประกอบไปด้วยชุดเซ็นเซอร์ทั้งหมด 5 ชุด ชุดเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิและความชื้น 4 ชุด และ ชุดเซ็นเซอร์ในการวัดความเร็วลมและทิศทางของลม ภายในโรงเรือนจะมีชุดควบคุมสามารถบันทึกข้อมูลและค่าปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จากการผลิตของโรงเรือน และนำไปเก็บเป็นข้อมูลของการการเพาะปลูก ซึ่งจะทำเราสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างที่เราต้องการ

ลักษณะทางกายภาพ : 140 cm X 145 cm X 105 cm ( กว้าง X ยาว X สูง )
หลักการทำงาน

โรงเรือนจะมีการควบคุมอุณหภูมิภายในให้มีความเหมาะสมตามที่เราต้องการ ถ้าอุณหภูมิภายในมีค่าสูงขึ้น โรงเรือนก็จะทำการยกตัวตัวหลังคาให้เปิดออกเพื่อถ่ายเทความร้อนที่สูงภายในโรงเรือนให้ออกสู่บรรยากาศภายนอกโรงเรือน ตัวหลังคาของโรงเรือนจะเปิดค้างไว้สักพักจนกว่าอุณหภูมิลดต่ำลงถึงอุณหภูมิที่เราต้องการ จากนั้นโรงเรือนจะค่อย ๆ ยกตัวหลังคาให้ปิดลง อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับปลูกผักอยู่ที่ 28 °C – 30 °C

จุดเด่น

• การบอกอุณหภูมิ ,ความชิ้น ,ความเร็วลมและทิศทางการไหลของลม จะแสดงทางหน้าจอ LCD
• มีหลอดไฟแสดงสถานะ ของอุณหภูมิ สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดของตัวหลังคาของโรงเรือน จะประกอด้วยไฟแสดงสถานะ 3 สี ได้แก่ สีเขียว ,สีเหลือง และ สีแดง ไฟสีเขียวหมายถึงอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่เหมายะสมตามที่เราได้กำหนดไว้ เมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น สถานะของสีไฟก็จะเปลี่ยนไป ไฟสีเขียวจะดับลงไฟสีเหลืองจะติดขึ้นแทน ตัวโรงเรือนจะยังไม่ยกหลังคาขึ้นเพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากโรงเรือน แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมากเกินกว่าที่เราได้ทำการกำหนดไว้ สถานะของสีไฟก็จะเปลี่ยนไป ไฟสีเหลืองจะดับลงไฟสีแดงจะติดขึ้นแทน จากนั้นตัวโรงเรือนจะค่อย ๆ ยกหลังคาขึ้นเพื่อถ่ายเทความร้อนภายในโรงเรือนให้ออกสู่บรรยากาศภายนอกโรงเรือน เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงสถานะของสีไฟก็จะเปลี่ยนไป ไฟสีแดงจะดับลงไฟสีเขียวจะติดเหมือนเดิม โรงเรือนจะค่อย ๆ ยกตัวหลังคาให้ปิดลง
• เมื่อทำการเปิดหลังคาขึ้นบริเวณช่องว่างตรงหลังคากับตัวโรงเรือนจะมีตะข่ายเป็นตัวเชื่อมเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหรือสัตว์เข้าไปกัดกินทำลายผักที่ทำการปลูกไว้

ติดต่อข้อมูล...
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม Design & Engineering Consulting Service Center : DECC
131 อาคารนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 เปิดบริการวันและเวลาราชการ08.00 - 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์
โทร 0 2564 6310-11 โทรสาร 0 2564 6312
 


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/8/2558]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.88.35
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates