เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบบำบัดไนเตรตด้วยดีไนตริฟิเคชั่นแบบท่อยาว  อ่าน :   888 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข    อีเมล์ :   ipbiz@tmc.
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (151 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
ระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสัตว์น้ำทะเลในตู้แสดงสัตว์น้ำ (Aquarium) หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ก็จำเป็นต้องมีระบบบำบัดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในระบบให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ซึ่งระบบบำบัดโดยทั่วไปจะใช้ตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน (Nitrification biofilter) ทำหน้าที่กำจัดแอมโมเนียที่เป็นพิษสูงโดยเปลี่ยนให้เป็นไนเตรตที่เป็นพิษต่ำกว่า ซึ่งก็ช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกไปได้ แต่ยังคงด้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอยู่ เนื่องจากการสะสมไนเตรตในน้ำ เมื่อมีการสะสมสูงกว่า 50 mg-N/L เพราะแม้ความเข้มข้นระดับนี้จะไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำแต่ก็ส่งผลต่อสภาวะความเครียดและการเจริญพันธุ์ได้

ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว (Tubular Denitrification Reactor: TDNR) ซึ่งใช้กระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการกำจัดไนเตรตให้เปลี่ยนเป็นแก๊สไนโตรเจน ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานจริงของระบบเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ซึ่ง TDNR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลามากกว่าสองปีจนถึงปัจจุบัน ช่วยลดความต้องการน้ำทะเลสำหรับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำของทางบริษัทได้เป็นอย่างมาก และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำทะเลเพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ

จุดเด่น / ประโยชน์
● สามารถใช้ได้ทั้งระบบน้ำจืดและน้ำทะเล
● เมื่อใช้ร่วมกับระบบบำบัดตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน (Nitrification) จะสามารถบำบัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย ไนไตรต และไนเตรต ออกจากระบบบ่อเลี้ยงสัตวน้ำได้อย่างสมบูรณ์
● ช่วยให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกจากระบบในระหว่างการเลี้ยง จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำในอัตราส่วน 10-20% ของปริมาณน้ำทั้งหมด ทุกวัน เมื่อไนเตรตที่สะสมในน้ำสูงกว่า 50 mg-N/L
● เหมาะกับระบบควบคุมโรค หรือไบโอซีเคียว (Biosecure) สำหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ปลอดโรค (Specific pathogen free)

สนใจสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่:

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทร 02-5645700 ต่อ 1616 - 1619
อีเมล: ipbiz@tmc.nstda.or.th

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/6/2558]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 20/6/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates