เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบและเซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม  อ่าน :   849 
ชื่อเจ้าของ :  เนคเทค-สวทช.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (153 votes cast)

คำอธิบาย :

การเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่จะต้องมีการ
เฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เนคเทคได้พัฒนาระบบและเซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อมต่างๆ อาทิเช่น สถานีวัดอากาศ ระบบน้ําหยดที่ใช้ในการเกษตร
ระบบติดตามและควบคุมอุณหภูมิพร้อมสัญญาณเตือน เซนเซอร์วัดค่า pH เป็นต้น เพื่อใช้งานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรของประเทศ


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/6/2558]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.96.43
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates