เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบฟาร์มไหมกึ่งอัตโนมัติ  อ่าน :   775 
ชื่อเจ้าของ :  เนคเทค/สวทช   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (164 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

ระบบฟาร์มไหมกึ่งอัตโนมัติเพิ่มรอบการเพาะเลี้ยงหนอนไหม8 เป็น 20 รอบต่อปี เป็น 1 ในตัวอย่างผลงานการพัฒนาของศูนย์เนคเทค ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ยกระดับชุมชนและสังคมไทยเป็น "ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี"

ระบบฟาร์มไหมกึ่งอัตโนมัติ เกิดจากโจทย์การนำไอทีเข้าไปใช้กับอุตสาหกรรมไหมไทย โดยความร่วมมือกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นผู้เสนอโจทย์และร่วมโครงการวิจัยนำร่อง เนื่องจากความยากและซับซ้อนของธุรกิจหม่อนไหม ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคัดแยกเพศ การเพิ่มปริมาณไข่ การผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมจนถึงขั้นตอนการสาวใยไหม ทำให้จำนวนผู้เลี้ยงไหมลดลงกว่าครึ่งจากที่ขึ้นทะเบียน 4,000 กว่ารายทั่วประเทศ

ทีมนักวิจัยเนคเทคได้พัฒนาระบบบริหารจัดการอัตโนมัติ อาทิ สถานีวัดอากาศ ความเร็วลม ความชื้น อุณหภูมิ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและปุ๋ย พัฒนาระบบการผลิตหม่อนและเพิ่มคุณภาพในกระบวนการเลี้ยงไหม เครื่องคัดเพศ เครื่องฟักไข่ เครื่องนับไข่ ตลอดจนระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพเส้นไหมหลังสาวเสร็จ และโปรแกรมเก็บข้อมูลและออกแบบลายผ้า เพื่อให้ธุรกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/5/2558]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates