เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    Mobile Thai Silk ระบบไอทีจัดการกระบวนการผลิตและตลาดไหม  อ่าน :   988 
ชื่อเจ้าของ :  nectec/สวทช.   อีเมล์ :   watcharako
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :
Mobile Thai Silk ระบบไอทีจัดการกระบวนการผลิตและตลาดไหมไทย พัฒนาชีวิตเกษตรกร

กรมหม่อนไหม ร่วมกับ NECTEC สวทช. ร่วมกันพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเกษตรกรไทยแบบพกพา เพื่อการจัดการกระบวนการผลิตตลาดไหมไทย เพื่อจัดทำข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ซึ่งทีมงานไอที 24 ชั่วโมง ได้ไปเยี่ยมชมด้วย ซึ่งเป็นระบบที่กรมหม่อนไหมร่วมมือกับ NECTEC ในการพัฒนาข้อมูล ซึ่งจะทำให้ตลาดอุตสาหกรรมไหมไทยเติบโตขึ้นและยังเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านผู้ผลิตไหมอีกด้วยเบื้องต้นจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหมทั้งประเทศ โดยการจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกร ด้วยการใช้บัตรประชาชน Smart Card มาเสียบกับเครื่องอ่านบัตรบนแท็บเล็ต Android ซึ่งเจ้าหน้าที่จะใช้ Mobile Thai Silk ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดจาก TAMIS – Thailand Argiculture Mobilie Information System (ทามิส) ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัย NECTEC เป็นเครื่องมือที่ช่วยใช้ในการลงทะเบียนเกษตรด้านหม่อนไหม โดยใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลคือ แท็บเล็ต Android และตัวอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งจะช่วยให้การลงทะเบียนเกษตรเป็นไปอย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและลดการผิดพลาดจากการกรอกผิด มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้ทั้ง Offline และ Online ไม่ต้องเสียเวลาเขียนลงกระดาษแล้วมาคีย์ข้อมูลลงคอมซ้ำซ้อน จากที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้แท็บเล็ตนี้ในการลงทะเบียนเกษตรกรหม่อนไหม

ตัวระบบ Mobile Thai Silk นี้ประกอบด้วย 7 ส่วนหลักๆ คือ

1. ระบบลงทะเบียนเกษตรด้านหม่อนไหม ด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต Android สามารถถ่ายรูปคนเพิ่มเติมได้
2. ตรวจพิกัดพื้นที่ ด้วย GPS และแผนที่ google maps ระบบสามารถคำนวนแสดงจำนวนพื้นที่ไร่ เลือกไว้ได้เลย และสามารถถ่ายรูปสภาพสถานที่เพิ่มเติมได้ด้วย
3. ระบบทะเบียนผลผลิต ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เส้นไหม
4. การตรวจประเมินผลผลิตคุณภาพเส้นไหม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร สามารถใช้แท็บเล็ตในการตรวจประเมินได้เลย คำนวนเกณฑ์ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ 8000-2555 )
5. ลงทะเบียนผู้ประกอบการซื้อหม่อนไหมผ่านทางเว็บไซต์ สามารถดูความต้องการผู้ประกอบการว่าต้องการคุณภาพไหมแบบไหน
6. ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านหม่อนไหม
7. รายงานสรุปผลและรายงาน แบบ Real-time

สิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ จากการใช้ระบบไอทีมาช่วยเกษตรกร
1. ประชาชนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า เป็นผ้าไหมแท้หรือไม่ มาจากใคร สามารถตรวจสอบที่มาของผลผลิตได้ที่ระบบบนเว็บไซต์
2. ชาวเกษตรกรหม่อนไหม สามารถขายไหม ได้ในตลาดที่กว้างขึ้นกว่าเดิม
3. ประชาชนได้ใช้ระบบไอทีนี้มาพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย ให้เติบโต รวดเร็วขึ้น สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
4. ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบที่มาของเส้นไหม และผู้ประกอบการติดต่อสั่งซื้อกับผู้ผลิตเส้นไหมโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์
5. เกษตรกรได้รับทราบความต้องการไหมชนิดต่างๆ จากผู้ประกอบการ แบบ real-time
6. ตัดขั้นตอนการซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางที่กดราคารับซื้อเส้นไหม
7. ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อเส้นไหมไปผลิตเป็นสินค้า เช่นไปทอเป็นผ้าไหม ไปทำเสื้อผ้า สามารถติดต่อซื้อกับผู้ผลิตเส้นไหมได้โดยตรง

สิ่งที่นักพัฒนาตั้งเป้าจะพัฒนาระบบ Mobile Thai Silk ในอนาคตคือ
1. ระบบซื้อขาย สามารถซื้อขายกันผ่านทางเว็บไซต์ ( E-Commerce )
2. มีระบบรับประกันราคากลาง
3. การตรวจประเมินคุณภาพที่ได้มาตรฐานยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย
4. การตรวจสอบการซื้อขายที่ถูกต้องโปร่งใส
ซึ่งจะใช้เวลาพัฒนาฟีเจอร์ใหม่นี้ให้ได้ใช้ประมาณ 1-2 ปี

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/5/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates