เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบตรวจประเมินคุณภาพการผลิต TAMIS  อ่าน :   1,107 
ชื่อเจ้าของ :  nectec/สวทช.   อีเมล์ :   choatravee
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (157 votes cast)

คำอธิบาย :
เนคเทค สวทช. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา Thailand Argiculture Mobilie Information System หรือ TAMIS (ทามิส)

ระบบลงทะเบียนและตรวจประเมินคุณภาพการผลิตพร้อมระบบรายงานแบบเบ็ดเสร็จด้วยแท็บเล็ตและเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด เป็นระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการเกษตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง สะดวกต่อการนำมาใช้งาน ใช้ร่วมกับแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์พกพา ที่ใช้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ และใช้การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกรจากบัตรประชาชนด้วยตัวอุปกรณ์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของพื้นที่การเกษตร ทั้งภาพถ่าย พิกัดที่ตั้ง เอกสารสิทธิ์ที่ดิน การปลูกพืชอื่น หรือการทำการเกษตรด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการเกษตรอย่างรวดเร็วและถูกต้อง กว่าการใช้ระบบกระดาษที่ช้าและยุ่งยาก อาจมีความซ้ำซ้อนของข้อมูล

ตัวระบบ TAMIS นี้ประกอบด้วย 7 ส่วนหลักๆ คือ

1. ระบบลงทะเบียนเกษตรด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต Android สามารถถ่ายรูปคนเพิ่มเติมได้
2. ตรวจพิกัดพื้นที่ ด้วย GPS และแผนที่ google maps ระบบสามารถคำนวนแสดงจำนวนพื้นที่ไร่ เลือกไว้ได้เลย และสามารถถ่ายรูปสภาพสถานที่เพิ่มเติมได้ด้วย
3. ระบบทะเบียนผลผลิต
4. การตรวจประเมินผลผลิต ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร สามารถใช้แท็บเล็ตในการตรวจประเมินได้เลย
5. ลงทะเบียนผู้ประกอบการผ่านทางเว็บไซต์ สามารถดูความต้องการผู้ประกอบการ
6. ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
7. รายงานสรุปผลและรายงาน แบบ Real-timeเว็บไซต์ http://www.tamis.in.th/
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-6900 ต่อ 2513

ขยายภาพ ขยายภาพ
ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/5/2558]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 7/6/2559]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates