เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    บริการฉายรังสี  อ่าน :   1,257 
ชื่อเจ้าของ :  สทน.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
16 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0 2 579 5230 - 4 ต่อ 3218
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (134 votes cast)

คำอธิบาย :
ศูนย์ฉายรังสีให้บริการฉายรังสีแกมมาแก่บุคคลทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถฉายรังสีนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น ผลิตผลทางการเกษตร อาหารแปรรูป อาหารสัตว์ สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการฉายรังสีดังนี้

 • ยับยั้งการงอก (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 1 กิโลเกรย์)

 • ชะลอการสุก (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 2 กิโลเกรย์)

 • ควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลง (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 2 กิโลเกรย์)

 • ลดปริมาณปรสิต (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 4 กิโลเกรย์)

 • ยืดอายุการเก็บรักษา (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 7 กิโลเกรย์)

 • ลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดที่อนุญาต 10 กิโลเกรย์)

 • การปลอดเชื้อ (สเตอริไลเซชัน) (ปริมาณรังสีระหว่าง 10 – 50 กิโลเกรย์)


 • ข้อมูลเพิ่มเติม..  เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [5/4/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.232.59.38
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates