เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. การบริการทดสอบด้านพลาสติก  อ่าน :   1,923 
ชื่อเจ้าของ :  วว.   อีเมล์ :   tpc-tistr@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (168 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานนานาชาติ
เช่น มาตรฐาน ASTM ,ISO,JIS,BS และ มอก. เป็นต้น
รายการทดสอบที่ให้บริการ เช่น
- Tensile strength and elongation ความต้านแรงดึงขาดและการยืดตัว
- Tear resistance ความต้านแรงฉีกขาด
- Puncture resistance ความต้านแรงทิ่มทะลุ
- Water vapour transmission rate อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ
- Gas transmission rate อัตราการซึมผ่านของก๊าซ
- Impact resistance ความต้านแรงกระแทก
- Rate of shrinkage อัตราการหดตัวของฟิล์มพลาสติก
- Coefficient of friction สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน
- Plastic identification วิเคราะห์ชนิดของพลาสติก
- Compression strength ความต้านแรงกด
- Drop test ความต้านการตกกระแทก
- Stacking test ความต้านการเรียงซ้อน

สนใจงานบริการติดต่อที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. เลขที่ 196 พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร.
025791121-30 ต่อ 3101 อีเมล tpc-tistr@tistr.or.th

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/4/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates