เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมสุรินทร์  อ่าน :   878 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์อุบลศรี อุบลสวัสดิ์   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (180 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-6299153-7 , http://www.clinictech.itfd.rmutp.ac.th
คำอธิบาย :

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะรูปแบบนั้นถือว่าเป็นการดึงดูดที่สำคัญของตัวผลิตภัณฑ์ เป็นแรงดึงดูดใจสำหรับผู้พบเห็น ฉะนั้นการออกแบบถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอสุรินทร์คือ เป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี ถ้าผลิตภัณฑ์จากผ้ามีรูปแบบที่น่าสนใจ ก็จะทำให้การตลาดดีขึ้นและขยายตัวออกไปสู่วงกว้างได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อทุกอย่างเข้าสู่งกว้างแล้ว การทำมาหากินของชาวบ้านก็จะง่ายขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นอีกด้วย

เพิ่มโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ [3/4/2558]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 4/4/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates