เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระเป๋าเอนกประสงค์จากผ้าไทย  อ่าน :   1,577 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กัญญุมา ญาณวิโรจน์   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (144 votes cast)

คำอธิบาย :
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-6299153-7 , http://www.clinictech.itfd.rmutp.ac.th

คำอธิบาย :

กระเป่าผ้า ในปัจจุบันมีเนื้อผ้าหลายชนิดที่นำมาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งแต่ละชนิด ให้ความรู้สึกละความหมายที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นกระเป้าผ้าในวันนี้ วัสดุหลักคือผ้าไทย เนื่องจาก ผู้ถ่ายทอดยังคงให้ความสำคัญต่อผ้าไทยและต้องการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยด้วย ผ้าไทยเมื่อถูกนำมาทำกระเป๋า ก็จะเป็นการสร้างความน่าสนใจให้ทั้งกับชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้นอกจากจะได้ความสวยงามแล้ว ยังเป็นการส้รางมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วย เพราะกระเป๋าถ้านำมาจากผ้าทั่วๆไปก็จะรู้สึกธรรมดา แต่เมื่อใช้ผ้าไทยเป็นวัสดุหลัก ก็อจะทำให้ทรงคุณค่ามากขึ้น สามารถทำออกมาจำหน่ายในลักษณะของ ของที่ระลึกได้อีกด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถฝึกฝนปฏิบัติเพื่อทำเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ [3/4/2558]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 4/4/2558]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates