เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตของที่ระลึกจากผ้าทอกะเหรี่ยง  อ่าน :   838 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กัญญุมา ญาณวิโรจน์   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (138 votes cast)

คำอธิบาย :
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-6299153-7 , http://www.clinictech.itfd.rmutp.ac.th
ป้ายคำ : การผลิต , ของที่ระลึก , ผ้าทอกะเหรี่ยง
คำอธิบาย :

การผลิตของที่ระลึกนั้นเป็นการทำให้ผู้ที่ซื้อหาไป นึกถึงสถานที่ที่ได้จัดซื้อของสิ่งๆนั้นมา ฉะนั้นการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ยิ่งวัตถุดิบที่เลือกใช้แล้วนั้นยิ่งสำคัญมาก เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น การนำผ้าทอพื้นเมืองมาผลิตเป็นของที่ระลึกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอเป็นย่างดีด้วย และจะนำมาสู่รายได้ที่มากขึ้นให้กับชุมชนและพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายได้อีกทางด้วย เพราะเมื่อนำมาจำหน่ายในรูปแบบของผ้าทอนั้น บางครั้งจะได้รับความสนใจจากบุคคลแค่วงเล็กๆ แต่ถ้านำมาตัดเย็บหรือผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้น จะได้ลูกค้าเป็นวงกว้างมากกว่าและสามารถจำหน่ายสินค้าได้ง่ายกว่าเดิมอีกด้วยเพิ่มโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ [3/4/2558]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates