เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    บริการด้านบรรจุภัณฑ์  อ่าน :   1,015 
ชื่อเจ้าของ :  ศบท.   อีเมล์ :   tpc-tistr@
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (83 votes cast)

คำอธิบาย :
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของสินค้า ลดความสูญเสียและ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ของประเทศ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของภาครัฐบาลและเอกชน

หีบห่อทันสมัย... สินค้าปลอดภัย...ชาติไทยพัฒนา
การบรรจุภัณฑ์หรือการหีบห่อ คือการใช้ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อการขนส่ง การเก็บรักษา และการจำหน่ายโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการของสินค้านั้น

บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งและการตลาดจนถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดีอย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมข้อมูลรายละเอียดของสินค้าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันเป็นปัจจัยสำคัญใน การจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก

กิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการ
 • วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • ทดสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องมือทันสมัย และวิธีการที่ได้มาตรฐาน
 • บริการข้อมูลด้านการบรรจุภัณฑ์
 • จัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบรรจุภัณฑ์
 • ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้คำแนะนำ จัดทำเอกสารวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์
 • เป็นหน่วยงานประสานระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ

  ขอรับบริการได้ที่
  http://203.151.206.71/tpc/index.asp

 • เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/12/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.238.88.35
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates