เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(iTAP)  อ่าน :   930 
ชื่อเจ้าของ :  สวทช.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (146 votes cast)

คำอธิบาย :
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ Industrial Technology Assistance Program: iTAP เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนแก่ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร โดยมีเครือข่ายที่ปรึกษาเทคโนโลยี(ITA : Industrial Technology Advisor) และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมสัมมนา สืบค้นข้อมูล เสาะหาเทคโนโลยี และเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้สสามารผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพสูง

บริการของ iTAP
- บริการให้คำปรึกษาสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
- เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างปรเะเทศ
- จัดฝึกอบรม สัมมนาวิชาการ
- บริการจับคู่เจรจาธุรกิจ
- บริการสืบค้นข้อมูลอุตสหากรรมและเทคโนโลยี
- วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

การสนับสนุนทางการเงิน
- สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100% เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับเทคโนโลยีของบริษัท
- สนับสนุนแต่ละบริษัทได้ไม่เกิน 2 โครงการต่อปี

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/12/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates