เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตอาหารสัตว์น้ำโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น  อ่าน :   946 
ชื่อเจ้าของ :  นายสมเกียรติ ตันตา   อีเมล์ :   superherok
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน มีการเจริญเติบโตอย่างมาก อันเนื่องมาจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาสัตว์น้ำมีทิศทางการปรับตัวที่สูงขึ้นตามไปด้วย สาเหตุนี้ทำให้ปัจจุบันมีชาวบ้านในชุมชนจำนวนไม่น้อยที่หันมาเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน หวังลดรายจ่ายและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองเมื่อมีสัตว์น้ำเหลือจาการบริโภคก็จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ในการเลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละรุ่นต้นทุนที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดที่สุดคือ ค่าอาหาร ค่าลูกพันธุ์ และค่าจัดการต่างๆ ซึ่งชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถหลีกหนีได้ ทำให้ต้นทุนต่อผลผลิตในแต่ละครั้งสูงพอๆกับการซื้อสัตว์น้ำมารับประทานเองในตลาด เมื่อมองย้อนกลับไปดูต้นทุนพบว่า ร้อยละ 70 เป็นต้นทุนจากการซื้ออาหารสำเร็จรูปมาใช้ ซึ่งปัจจุบัน ราคาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำในท้องตลาดมีราคาสูงถึง 650 บาทต่อกระสอบ(20 กิโลกรัม) สำหรับโครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำจากวัตถุดิบในท้องถิ่นจะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว ยังจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถนำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาใช้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าในตัววัตถุดิบอีกด้วย
ได้อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติทางด้าน การผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ความสำคัญของวัตถุดิบวิธีการเลือกใช้สำหรับสัตว์น้ำ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การคำนวณต้นทุนการผลิตอาหารแต่ละครั้ง พร้อมกับอัตราการแลกอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เป็นต้น
กลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตรกรชุมชนบ้านทรายทอง: ตำบล เสด็จ อำเภอ จังหวัดลำปาง

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ


เพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [26/11/2557]   แก้ไขโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา[ 2/12/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates