เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบประหยัดพลังงานสำหรับหม้อก๋วยเตี๋ยว  อ่าน :   5,461 
ชื่อเจ้าของ :  นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์   อีเมล์ :   luechai36@
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-255047
เว็ปไซต์  http://www.utc.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (170 votes cast)

คำอธิบาย :
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
- ติดตั้งง่าย เพียงครอบหรือประกบเข้ากับหม้อก๋วยเตี๋ยว
- ประหยัดพลังงาน ประมาณ 20 – 30 % โดยมีฉนวนความร้อนวาล์วปรับการถ่ายเทความร้อน และชุดควบคุมการตัดต่อแก๊ส โดยเทอร์โมสตัท

การจัดการกับเทคโนโลยี
การจัดการกับเทคโนโลยี ดำเนินการโดยรับสมัครผู้เข้าอบรม เฉพาะกลุ่มที่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเท่านั้น ดำเนินการอบรมโครงสร้างและหลักการพื้นฐานการประหยัดพลังงาน ปฏิบัติจัดทำระบบประหยัดพลังงาน โดยให้ผู้เข้าอบรมลงทุนเป็นวัสดุ ให้นักศึกษาเป็นผู้ผลิตให้ สุดท้ายติดตามผล หลังการอบรม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการประหยัดพลังงาน
- ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนสำหรับค่าแก๊ส ประมาณ 20 – 30 % (ขึ้นอยู่กับรูปแบบ)

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [21/2/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 21/2/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates