เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปไวน์มังคุด  อ่าน :   908 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ   อีเมล์ :   duanrung@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (168 votes cast)

คำอธิบาย :
สินค้าด้านการเกษตร โดยเฉพาะมังคุดมีราคาตกต่ำในช่วงผลไม้ล้นตลาด กลุ่มชุมชนได้เสนอความต้องการที่จะรับคำปรึกษาฯ และข้อมูลเทคโนโลยี เรื่องการแปรรูปมังคุดเพื่อเพิ่มมูลค่า กับทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยี มีความพร้อมด้านการให้ความรู้เรื่องการแปรรูปไวน์มังคุด จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ชาวบ้านนั้นนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำไวน์และการเก็บเกี่ยวไวน์ ให้มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ต่อไป

เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [16/10/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.124.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates