เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตไวน์น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ท้องถิ่น เช่น ลองกอง เงาะ  อ่าน :   1,981 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง /คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   อีเมล์ :   supannikar
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077-355633
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.sru.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (167 votes cast)

คำอธิบาย :
เนื่องจากเงาะและลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ และมีพื้นที่การเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายพันธุ์ที่พบ คือ พันธุ์เงาะนาสาร พันธุ์เงาะโรงเรียน เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนได้เป็นหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า "เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ" ส่วนลอกองมีผลผลิตมากเป็นอันดับสองรองจากเงาะโรงเรียน ในแต่ละปีเกษตรกรชาวสวนเงาะ และชาวสวนลองกองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลิตเงาะโรงเรียนและลองกองออกมาจำหน่ายในท้องตลาดปริมาณมากในฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมสำหรับเงาะ และช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมสำหรับลองกอง เนื่องจากช่วงฤดูกาลผลิตผลไม้ทั้งสองค่อนข้างสั้น และผลผลิตออกมามากกว่า 50% ออกสู่ตลาดพร้อมๆ กัน รวมทั้งเงาะและลองกองมีอายุการเก็บรักษาสั้น ผลลองกองร่วง ทำให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร นอกจากนี้ปัญหาสำคัญที่พบอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันคือ พื้นที่ปลูกเงาะและลองกองในจังหวัดของ อ.บ้านนาสาร อำเภอคีรีรัตน์นิคม และอำเภอพุนพิน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกเงาะพันธุ์โรงเรียน และลองกองที่ขึ้นชื่อลดลงไปมาก หลังจากที่ราคาตกต่ำเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรจึงหันไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันแทน แนวความคิดในการแก้ปัญหาโดยการแปรรูปเงาะ และลองกองให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่เพื่อสุขภาพ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของเงาะโรงเรียนและลองกอง ช่วยเพิ่มทางเลือกและรายได้ให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มแม่บ้าน
ในชุมชน และอาจช่วยบรรเทาปัญหาการโค่นต้นเงาะโรงเรียนและลองกองจากรายได้ผลผลิตที่ล้นตลาดและมีราคาตกต่ำได้ ดังนั้น แนวความคิดในการแปรรูปเงาะโรงเรียนให้เป็นน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เงาะให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเน้นการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ไวน์ และเครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า สดชื่น และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ระบุว่า ไวน์มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะลดความเสี่ยงโรคหัวใจ หากดื่มพอประมาณ เช่นผู้ชายวันละ 2 แก้ว ผู้หญิงวันละ 1 แก้ว ปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากที่เกี่ยวกับประโยชน์ของไวน์ เช่น จะได้รับคุณค่าในส่วนของวิตามิน เกลือแร่ เหมือนกับพวกผลไม้ต่างๆที่เราทาน เพราะไวน์มาจากการหมักบ่มผลไม้ นอกจากนี้ได้ประโยชน์จากยีสต์ ซึ่งมีโปรตีนและวิตามิน บี1 บี2 สูงมากทำให้ร่างกายแข็งแรงและบำรุงระบบประสาท ช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารของกระเพาะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยทำให้รู้สึกเจริญอาหาร สามารถรับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้น ส่วนน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ เดิมใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร เตรียมน้ำสลัด หรือผักดอง ปัจจุบัน นิยมนำมาชงเป็นเครื่องดื่มสำหรับบริโภค โดยผสมน้ำผึ้งและน้ำอุ่น ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า สดชื่น และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปัจจุบัน งานวิจัยหลายงานได้กล่าวถึงประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เช่น ทำให้ระบบย่อยอาหารดี ซึ่งก็หมายถึงสุขภาพจะดีด้วย ทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ในร่างกาย และป้องกันการติดเชื้อ ลดความดันโลหิต ช่วยขจัดเสมหะและน้ำมูก ละลายไขมันในร่างกาย เช่น ในหลอดเลือด และส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ อียิปต์โบราณ มีรายงานการใช้ น้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์ เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม และรักษาอาการเจ็บคอ โรคผิวหนัง ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลสูง และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต นอกจากนี้ในปัจจุบัน แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้ มีอัตราขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะผู้บริโภคเล็งเห็นประโยชน์ที่มากล้นของคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ในผลไม้ และมีแนวโน้มที่จะลดการดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นลง เช่น น้ำอัดลม และหันมาดื่มน้ำผลไม้ทดแทนมากขึ้น จึงทำให้กระแสการบริโภคน้ำผักผลไม้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต
จากคุณประโยชน์ต่อสุขภาพไวน์ ของน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ดังกล่าวข้างต้น จึงนำมาสู่การวิจัย และนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาการผลิตไวน์ น้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากเงาะโรงเรียนและลองกอง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาลและมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงและพัฒนาถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีให้แพร่หลาย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้ในท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะเงาะโรงเรียนและลองกอง ให้เป็นเครื่องปรุงและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคเกษตร สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับท้องถิ่น และเพิ่มความหลากหลายของทางเลือกในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เงาะโรงเรียนและลองกอง รวมทั้งส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ม สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตร ชุมชน และสหกรณ์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร
ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ในปี 2557 มีกลุ่มเกษตรกรปลูกผลไม้อำเภอสาร และอำเภอพุนพิน จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวน์ น้ำส้มสายชูหมัก โดยในเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จะผลิตไวน์น้ำส้มสายชูหมักไว้ใช้บริโภคเองในครัวเรือนก่อน เบื้องต้น ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการปรับปรุงพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถนำขึ้นไปจำหน่ายในท้องตลาดได้
ทั้งนี้ หากสนใจสามารถติดต่อ ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง ได้ที่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 081 535 1662

เพิ่มโดย : น.ส.อติกานต์ วิชิต [8/10/2557]   แก้ไขโดย : น.ส.อติกานต์ วิชิต[ 8/10/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates