เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    หมูน้ำแบบย่อ-57  อ่าน :   923 
ชื่อเจ้าของ :  นายประสิทธิ์ กาบจันทร์   อีเมล์ :   prasitkabc
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  053-873863
เว็ปไซต์  http://www.clinictec.mju.ac.th/
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :
การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูน้ำ)
การเลี้ยงหมูน้ำ คือ เทคนิคหรือวิธีการเลี้ยงหมู ที่ให้อยู่ทั้งบนดินและในบ่อปลานิล โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเป็นแบบผสมผสานให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่และใช้จุลินทรีย์เข้มข้นละลายลงในบ่อปลาเพื่อป้องกันโรคและน้ำเสีย
ประโยชน์ของการเลี้ยงหมูน้ำ
1.ลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลได้ 30 % 2.ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีแมลงวันรบกวน 3.เพิ่มน้ำหนักผลผลิตปลานิลเพิ่มโดย : นางสาวพิมลสิริ แสงสุวรรณ [7/10/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.239.147.7
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates