เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายจากผ้าทอกะเหรี่ยง  อ่าน :   842 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กัญญุมา ญาณวิโรจน์   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (151 votes cast)

คำอธิบาย :
ผ้าทอกะเหรี่ยงถือเป็นผ้าที่มีความงดงามและยังมีความเป็นเอกลักษ์ประจำพื้นถิ่นอีกด้วย แต่เมื่อมาจำหน่ายในลักษณะเป็นผืนหรือเป็นชิ้นมักไม่ได้รับการนิยมจากบุคคลทั่วไปมากนัก ทางผู้สอนจึงเล็งเห็นความสำคัญในตัวผ้าว่าควรมีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้สอยมากขึ้น จึงนำผ้าทอกะเหรี่ยงมาตัดเย็บให้เป็นแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป เหมาะแก่การสวมใส่กับบุคคลแต่ละวัยเนื่องจากมีรูปแบบสวยงาม สุภาพ และนำสมัย จึงเป็นการสร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเป็นการสร้างแรงจูงใจในการซื้อหาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผ้าทอกะเหรี่ยงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวผ้าทอได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ออกแบบและตัดเย็บผ้าทอกะเหรี่ยงและชุมชนได้เป็นอย่างดีเพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [3/10/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates