เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์ คีย์คอฟเว่อร์  อ่าน :   813 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กัญญุมา ญาณวิโรจน์   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (146 votes cast)

คำอธิบาย :
กุญแจ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมักต้องพกติดตัวเสมอ แต่มักจะประสบปัญหากับการพันกันระหว่างพวงกุญแจกับสิ่งของในกระเป๋าหรือการทำหาย หลงลืม หรือไม่สะดวกในการจัดเก็บ คือมีการกระจายหยิบมมาใช้ลำบากยากต่อการค้นหานั่นเอง แต่ปัญหานี้จะสามารถหมดไปเพราะมีผู้คิดค้นการทำพวงกุญแจแต่เป็นพวงกุญแจที่ไม่เกะกะ กำหนดสัดส่วนและที่อยู่ของลูกกุญแจได้ หยิบใช้ง่าย สวยงามอีกด้วย วิธีการก้อไม่ยากนัก สามารถทำได้ด้วยมือลวดลายสามารถทำได้ตามความชอบ ต้นทุนราคาไม่แพง แต่เมื่อทำออกมาดูมีค่า มีราคา และน่าใช้สอย เป็นที่น่าสนใจต่อผู้พบเห็น จากแค่ผ้าธรรมดาๆ เมื่อใส่งานฝีมือลงไปสามารถสร้างมูลค่าแก่ผืนผ้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถ นำไปพัฒนาเป็นงานอาชีพ ให้กับตนเองหรือกลุ่มชุมชนได้อีกด้วยเพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [3/10/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates