เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยเดคูพาร์ท   อ่าน :   859 
ชื่อเจ้าของ :  นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (147 votes cast)

คำอธิบาย :
ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้น ถ้าได้รับการตกแต่งให้สวยงามจะทำให้ดูสวยงามน่าใช้ น่าซื้อหาเป็นอย่างยิ่งแต่วิธีการทำสามารถทำได้หลายวิธี เดคูพาร์ทก้อถือเป็นสิ่งหนึ่งที่นิยมนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม นอกจากเดคพาร์ทจะมีความสวยงามแล้ว วิธีการทำนั้น สามารถทำได้ไม่ยากนัก สามารถทำได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายพื้นผิว การนำเดคูพาร์ทมาตกแต่งกับตัวผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างมูลค่าอย่างมหาศาลได้อย่างมากมาย เช่นกล่องไม้ที่ใช้ใส่ของธรรมดาไม่ผ่านการตกแต่งจะได้ราคาที่น้อยมากแต่ถ้าใส่การตกแต่งเดคูพาร์ทเข้าไป มูลค่าจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 – 3 เท่าตัวกันเลยทีเดียว ทำให้ผู้สนใจทำเดคูพาร์ทนี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เดิมๆได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยการทำเดคูพาร์ทมีวิธีการทำที่ง่ายไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก สำหรับคนไม่มีเวลามากนักสามารถทำเป็นอาชีพเสริม หรือสำหรับผู้ว่างงานสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้อีกด้วยเพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [3/10/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates