เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ต้นแบบโรงงานผลิตนามันจากขยะพลาสติก โดยกระบวนการไพโรไลซิส  อ่าน :   1,739 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ   อีเมล์ :   arjharh@g.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (219 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
ต้นแบบโรงงานแปรรูปขยะเป็นน้ำมันของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยระบบจะใช้ขยะพลาสติกวันละ 5-7 ตัน
สามารถผลิตน้ำมันได้วันละประมาณ 6,000 ลิตร โดยการนำขยะพลาสติกจากระบบ MBT และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ
(RDF-4) ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นเชื้อเพลิงการทำงานของระบบคือ เชื้อเพลิงขยะพลาสติก RDF-4 จะถูกลำเลียงเข้าเตาเผาโดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 350-400 องศาเซลเซียส ผ่านโครงสร้างของเหล็กเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับเชื้อเพลิงขยะ และจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว และจากของเหลวกลายเป็นไอ แล้วผ่านการควบแน่นโดยใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น เมื่อผ่านกระบวนการนี้ จะได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงผสม โดยน้ำมันที่ได้นี้จะถูกนำไปกลั่นโดย
ใช้ต้นแบบโรงกลั่นน้ามันเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องยนต์ และเครื่องจักร
ได้ต่อไป

เพิ่มโดย : น.ส.ลำดวน ศรีมาน [3/10/2557]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 3/10/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates