เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกและย้อมเชือกเทียน  อ่าน :   892 
ชื่อเจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ คลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช    อีเมล์ :   buth1522@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช) 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 0-2665-3777 ต่อ 5229
เว็ปไซต์  http://aaf.hec.rmutp.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (147 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ได้นำความรู้ด้านการทำเชือกเทียนและการย้อมสีหญ้าแฝกไปถ่ายทอดให้ กลุ่มเกษตรกรตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเพื่อให้สามารถทำเชือกเทียนได้เองและนอกจากนี้ได้มีการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจากหญ้าแฝก โดยมีหลักสูตรที่นำไปอบรมดังนี้
1. การย้อมสี
2. การทำเชือกเทียน
3. การทำหมอน (จากแผ่นสาน)
4. เครื่องประดับการแต่งกายจากเชือก
5. การทำกระเป๋า (จากแผ่นสาน)
6 ผลิตภัณฑ์จากเชือก ( เครื่องประดับตกแต่งบ้าน )เพิ่มโดย : นางอภิรัติ โสฬศ [2/10/2557]   แก้ไขโดย : นางอภิรัติ โสฬศ[ 21/10/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates