เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์อย่างง่าย  อ่าน :   1,809 
ชื่อเจ้าของ :  นายสนทยา มูลศรีแก้ว   อีเมล์ :   sonrmu@hot
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (134 votes cast)

คำอธิบาย :
ก๊าซชีวภาพ (Bio gas) เกิดจากขบวนการหมักย่อยของเสียหรือมูลสัตว์โดยจุลินทรีย์ในกลุ่มเมทาโนเจน (Methanogen) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเจริญเติบโตในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนซึ่งผลจากขบวนการทำงานของจุลินทรีย์จะได้ก๊าซมีเทน ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 35 เปอร์เซนต์ และก๊าซอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแอมโมเนีย ประมาณ 5 เปอร์เซนต์ เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลักจึงทำให้มีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ดีและสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปต่างๆได้เพิ่มโดย : นายบำรุง ฉิมชนะ [1/10/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates