เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอบเป็ดประหยัดพลังงานไร้ควัน  อ่าน :   8,769 
ชื่อเจ้าของ :  นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์   อีเมล์ :   luechai36@
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-255047
เว็ปไซต์  http://www.utc.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (159 votes cast)

คำอธิบาย :
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
- ให้ความร้อนโดยแก๊ส LPG ซึ่งหาได้ทั่วไป
- ประหยัดพลังงาน โดยการควบคุมอุณหภูมิห้องอบ
- ได้น้ำมันเป็ด เพื่อนำไปขายเพื่อผลิตไบโอดีเซล

การจัดการกับเทคโนโลยี
การจัดการกับเทคโนโลยี ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรม ทำเป็ดย่าง จากนั้นดำเนินการอบรมให้ประกอบอาชีพได้(พร้อมรับสั่งทำเครื่องอบ) สุดท้ายติดตามผล หลังการอบรม

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้รับความรู้การทำเป็ดย่าง พร้อมน้ำจิ้มหรือน้ำราด พร้อมประกอบอาชีพได้

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [21/2/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates