เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา (ชนิดเชื้อสด)  อ่าน :   1,145 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง   อีเมล์ :   boonraung_
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (167 votes cast)

คำอธิบาย :
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดซึ่งได้จากการเลี้ยงเชื้อบนวัสดุอาหารที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วผสมกับรำข้าวละเอียด และปุ๋ยอินทรีย์ เช่นปุ๋ยหมัก แลปุ๋ยคอกเก่าๆในอัตราส่วน 1:4:100 โดยน้ำหนักสามารถใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินหลายชนิด นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยคอกหมัก(ปุ๋ยมูลเป็ดผสมขี้เถ้าแกลบ)ผสมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ได้จากการเลี้ยงบนวัสดุอาหารในสัดส่วน 150:1 โดยน้ำหนัก สามารถใช้ควบคุมเชื้อราพิเทียม (Pythium aphanidernatum)และเชื้อราเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii)ได้ผลดี

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายบำรุง ฉิมชนะ [30/9/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates