เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การปลูกข้าวระบบ SRI(การปลูกข้าวแบบประณีต)  อ่าน :   955 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง   อีเมล์ :   boonraung_
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035-709097
เว็ปไซต์  http://www.rdi.rmutsb.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :
การทำนาแบบประณีต เป็นวิธีการผสมผสานของการจัดการพืช การจัดการน้ำ และการจัดการดินแนวทางใหม่ โดยใช้ต้นกล้าอ่อนมีใบ 2-3 ใบ(อายุ8-14วัน)ปักดำหลุมละ 1 ต้น ใช้ระยะปักดำห่าง เป็นวิธีการปลูกข้าวโดยไม่มีน้ำท่วมขังช่วงระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น (vegetative stage) และมีน้ำขังเล็กน้อยในระยะการเจริญเติบโตให้ดอกผล(reproductive stage) ให้น้ำสลับแห้งและเปียกจนถึงช่วงออกดอกตลอดจนการใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ประโยชน์ของการปลูกข้าวแบบประณีต
-เหมาะสมสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
-เหมาะสมสำหรับระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวเป็นพืชหลัก
-เพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่สูง เพื่อลดการขาดแคลน เหมาะสมสำหรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายบำรุง ฉิมชนะ [29/9/2557]   แก้ไขโดย : นายบำรุง ฉิมชนะ[ 30/9/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.94.72
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates