เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องนวดหน้าอัลทราซาวนด์  อ่าน :   2,176 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    อีเมล์ :   tistr@tist
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (175 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องนวดหน้าอัลตร้าโซนิกส์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิตสารเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์ที่ วว. ผลิตขึ้นเอง มีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเทียบเท่ากับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่มีต้นทุนตำกว่าถึง 50 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้หากวงการแพทย์ไทยและอุตสาหกรรมด้านเสริมความงามของไทย มีการนำไปใช้แพร่หลายจะช่วยลดการขาดดุลย์ในการนำเข้าเทคโนโลยี และช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเทียบเท่ากับเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่มีราคาต้นถูกกว่า 50%

กองลูกค้าสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121-30 ต่อ 1126

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates