เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง  อ่าน :   1,204 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ อริยะเครือ   อีเมล์ :    http://ww
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (167 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
คำอธิบาย :

ผ้าไหมเป็นผ้าที่สวยงามมีความมีความละเอียดในการทอ ลายของผ้าไหมเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนสนใจในการใช้สอย เนื่องจากดูแล้วมีความเรียบหรูดูดีและมีราคา คุณภาพของผ้าไหมเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันคนจะนิยมผ้าไหมน้อยลง เนื่องจากว่าจะดูมีความเป็นทางการมากเกินไป ฉะนั้นจะขายได้เฉพาะกับบุคคลแค่บางกลุ่มเท่านั้น คนส่วนใหญ่มักจะใช้ผ้าอื่นๆแทน แต่ถ้าเรามีการพัฒนาลายให้ดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาเนื้อผ้าควบคู่ไปด้วยได้นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้อีกด้วย เนื่องจากมีความสวยงาม ทันสมัย เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยและยังทรงคุณค่าและคุณภาพที่ดีไว้อีกด้วย ฉะนั้นจะให้ส่งผลถึงการตลาดอีกด้วย เพราะจะทำให้การตลาดเพิ่มวงกว้างมากยิ่งขึ้น ถ้าผู้ที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมนี้ ในภายภาคหน้าจะทำให้เกิดรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลอีกด้วย

เรียบเรียง / รวบรวมโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [21/4/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates