เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม  อ่าน :   1,080 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา ตั้งธรรม   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบาย :

ผ้าย้อมครามเป็นผ้าที่มีความสวยงามน่าใช้สอย แต่ถ้าจะให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น ควรนำมาผลิตเป็นรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะออกแบบให้เป็นเสื้อผ้า ก็ควรที่จะทำให้ดูมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจสร้างแรงดึงดูดให้กับผู้พบเห็น การนำผ้าย้อมครามมาใช้นั้นสามารถนำมาผลิตและพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับตัวผ้า นอกจากนี้ผ้าย้อมครามแบบเดิมๆ สามารถใส่แนวคิดสร้างสรรค์ลงไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลวดลายสีสันลงไปในผ้า เพื่อให้ดูร่วมสมัย น่าสนใจ มากขึ้น เมื่อเราได้ทำการพัฒนาทั้งลวดลายและรูปแบบแล้วจะส่งผลให้ผ้าย้อมครามมีมูลค่าและเป็นที่รู้จักและที่สนใจของผู้คนเมื่อพบเห็น เมื่อผู้คนเริ่มสนใจจนขยายเป็นวงกว้างขึ้นก็จะนำมาซึ่งรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนอีกด้วย

เรียบเรียง / รวบรวมโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [21/4/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates