เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบเครื่องประดับจากด้ายปัก  อ่าน :   1,452 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์กัญญุมา ญาณวิโรจน์   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบาย :

การทำเครื่องประดับจากด้ายปัก มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้กับตลาด เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ๆให้กับชิ้นงานและเป็นการขยายตลาดให้เพิ่มมากขึ้น โดยการลงทุนไม่มากนักและเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น การออกแบบนี้นอกจากเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังมีการสนับสนุนการเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างลวดลายที่เกี่ยวกับความเป็นไทย สามารถสร้างความดึงดูดให้กับชาวต่างชาติมาสนใจลวดลายและเครื่องประดับของเราอีกด้วย การออกแบบนั้นเน้นการความสวยงามและได้จริงในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นการพบเห็นของบุคคลทั่วไปจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการหยิบจับซื้อหา ฉะนั้นเมื่อผู้สนใจมากขึ้น จากเศษด้ายปักที่ไร้ค่าก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและนำรายได้ไปสู่ผู้ผลิตชิ้นงานได้เป็นอย่างดีเรียบเรียง / รวบรวมโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [21/4/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates