เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :     การออกแบบกระเป๋าเก็บความร้อน/เย็น ด้วยผ้าทอมือย้อมสี  อ่าน :   1,118 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ช้างม่วง   อีเมล์ :   http://www
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (157 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบาย :

การนำผ้าทอมาออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือให้เหมาะสมกับยุคสมัยและคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าสำหรับการลงทุน การนำผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกลุ่มน้ำมอญแจซ้อน ที่นำมาผสมผสานกับวัสดุที่นำมาประกอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่นขึ้นการส่งเสริมให้การใช้สอยเป็นประโยชน์ในชีวิตที่มากด้วยคุณประโยชน์และ ยังได้เป็นการเปิดตลาดของผ้าทอให้กว้างขึ้นและดูน่าสนใจมากกว่าที่เคย เป็นที่สนใจแก่คนทุกเพศทุกวัย เป็นการสร้างรายได้อย่างดีให้กับผู้ที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นอาชีพเสริมและพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ดีอีกด้วย

เรียบเรียง / รวบรวมโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [21/4/2557]   แก้ไขโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์[ 21/4/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates