เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบเครื่องนุ่งห่มเพื่อการพัฒนารูปแบบสินค้าพื้นเมือง  อ่าน :   908 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์จรัสพิมพ์ วังเย็น   อีเมล์ :    http://ww
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (165 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
คำอธิบาย :

ในปัจจุบันแต่ละท้องถิ่นมักมีการทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ของตนเองของแต่ละท้องถิ่นที่อยู่ตนเองอยู่อยู่แล้วนั้น ฉะนั้นการที่จะทอออกมาขายโดยให้เป็นผืนผ้านั้น ในปัจจุบันไม่ค่อยมีคนนิยมมากนัก ทางเราจึงเห็นว่า ถ้านำผ้าของแต่ละท้องถิ่นมาทำเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปนั้น น่าจะได้รับความสนใจมากกว่าเดิมและได้รับความสนใจในวงกว้างขึ้น นอกจากจะทำให้คนอนุรัก์ในผ้าพื้นถิ่นแล้วยังทำให้บุคคลภายนอกทั่วไปรู้จักอีกด้วยประโยชน์ที่ได้รับนั้นยังส่งผลไปสู่การสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย การนำผ้ามาแปรรูปให้เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปถ้าจะทำให้เป็นที่สนใจนั้น ควรทำให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ผู้คิดจึงมีการใส่ความทันสมัยลงไปในการออกแบบ และผสมผสานที่ยังคงไว้กับความเป็นพื้นถิ่นดั้งเดิม นั่นจะเป็นการสร้างเสน่ห์ให้สินค้าได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นการพัฒนารูปแบบเป็นสิ่งสำคัญมากต่อมุมมองของคนทั่วไป แต่เมื่อเราสามารถทำได้สำเร็จแล้วจะเป็นการสนับสนุนผ้าพื้นถิ่นนั้นให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นโดยง่าย

เรียบเรียง / รวบรวมโดย :นางสาวพจนา นาควัชระ

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : พจนา นูมหันต์ [20/4/2557]   แก้ไขโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์[ 21/4/2557]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates