เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตเสบียงสัตว์สำหรับโคกระบือในช่วงฤดูแล้ง  อ่าน :   830 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.พนอม ศรีวัฒนสมบัติ   อีเมล์ :   panomsw@gm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (77 votes cast)

คำอธิบาย :
การผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์สำหรับโคกระบือในช่วงหน้าแล้ง เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้เลี้ยง เพราะถ้ามีการจัดการด้านอาหารที่ไม่ดีแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโคกระบือได้ ในการเตรียมเสบียงสัตว์เลี้ยงโคกระบือนั้น จะทำได้หลายวิธี แต่ในที่นี้จะเน้นการทำหญ้าหมัก และฟางหมัก เพราะเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและเหลือจากการทำเกษตรกรรม โดยการทำหญ้าหมักส่วนใหญ่จะทำในช่วงหน้าฝน ที่มีหญ้าจำนวนมากมาใช้ในการหมัก โดยนำหญ้ามาหั่นและหมักกับอาหารที่เป็นตัวเร่ง(กากน้ำตาล ฝักจามจุรี เส้นหมี่ ฯลฯ) เพื่อทำให้หญ้าหมักเพิ่มความน่ากิน และนำไปหมักในถุงหลาสติกหรือถังหมักที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งหญ้าหมักสามารถเก็บได้นาน 6-8 เดือน หรือให้กินในช่วงหน้าแล้งได้
ส่วนฟางหมัก เป็นวิธีการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในฟางให้มีธาตุอาหารสูงขึ้น และเพิ่มความน่ากิน โดยฟางหมักนั้นจะใช้ยูเรียเป็นตัวหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจน สำหรับโคกระบือได้กินในช่วงหน้าแล้งได้

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-298438 ต่อ1120 มือถือ 0819720288

เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [5/2/2557]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates