เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การดูแลรักษาต้นกาแฟหลังเก็บเกี่ยว  อ่าน :   882 
ชื่อเจ้าของ :  นายพิพัฒน์ สุยะ   อีเมล์ :   pasat.suy@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (147 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาต้นกาแฟให้สมบูรณ์ปราศจากการเข้าทำลายของโรคแมลงศัตรูกาแฟ ทางโครงการจึงได้ทำการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งกาแฟ และการป้องกันกำจัดศัตรูต้นกาแฟหลังทำการเก็บเกี่ยว โดยได้ดำเนินงานดังนี้
1. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จำนวน 30 ราย โดยการอบรมและลงมือปฏิบัติในแปลง ทำให้เกษตรกรมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลต้นกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว และมีเกษตรกรบางรายที่ต้นกาแฟในแปลงมีอายุเก็บเกี่ยวมาแล้ว 3 ปี ได้นำการตัดแต่งกิ่งไปปฏิบัติในแปลง
2. ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูกาแฟ และการทำกาแฟกะลา โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับทีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.ภาคเหนือ) และศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 40 ราย
3. ได้ถ่ายทอดความรู้การดูแลรักษาเน้นการป้องกันจำจัดเพลี้ยหอยสีเขียว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 75 ราย โดยให้เกษตรกรใช้ไวท์ออยล์ (White oil) ซึ่งเป็นสารชีวภาพที่สกัดมาจากกระบวนการทำปิโตรเลียม มีฤทธิ์การทำลายโดยการปกคลุมหรือแทรกซึมเข้าไปในศัตรูพืชโดยเฉพาะศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย ใช้โดยนำมาผสมน้ำในอัตรา ไวท์ออยล์ 150 cc (ประมาณ 1 ขวดกระทิงแดง) : น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเช้าหรือเย็นในต้นที่มีอาการทุก ๆ 10 วัน จนกว่าอาการจะหาย จากการใช้ไวท์ออยล์ (White oil) ในการป้องกันกำจัด พบว่า สามารถป้องกันและกำจัดได้ การจัดการต่อไปของชุมชนโดยจะทำการจัดการจัดซื้อเองจากการใช้งบประมาณส่วนตัวและของกลุ่ม และทำการฉีดพ่นโดยการนัดวันและทำพร้อมกันทุกแปลง เพราะว่าถ้าหากไม่กำจัดพร้อมกันก็จะไม่สามารถทำให้เพลี้ยหอยสีเขียวหยุดการระบาดได้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 83 หมู่ 8 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-4523456/085-6754915
 


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [10/1/2557]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates