เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาข้าวหอมนิล ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์   อ่าน :   1,221 
ชื่อเจ้าของ :  วศ.   อีเมล์ :   chaiwat@ds
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ วศ. ได้พัฒนาหมู่บ้านข้าวหอมนิล บ้านไผ่จำศีล ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปพัฒนาหมู่บ้าน ภายใต้แนวคิด ชุมชนมีส่วนร่วม คิด ทำ ในทุกขั้นตอน โดยมีข้าวหอมนิล เป็นตัวเดินเรื่อง โดยได้นำองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไปถ่ายทอดในชุมชน เช่น
1. การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยเทคโนโลยีข้าวต้นเดี่ยว
2. การปลูกข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย์จนได้มาตรฐาน GAP
3. การใช้โรงอบผลผลิตทางการเกษตร
4. การแปรรูปข้าวหอมนิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
5. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมนิล เป็นถุงบรรจุแบบสุญญากาศให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น และสร้างเอกลักษณ์สินค้า
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องงอกหอมนิล น้ำข้าวกล้องงอกหอมนิล เพื่อให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. การแปรรูปข้าวหอมนิลเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลเป็นผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวหอมนิลและข้าวตังหอมนิล

ท่านที่สนใจกิจกรรมของหมู่บ้านข้าวหอมนิล อ่านได้ที่
หมู่บ้านข้าวหอมนิล

เรื่องเล่าความสำเร็จ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายทวีชัย บุญรอด ประธานกลุ่มฯ 087-767-0975


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [25/12/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates