เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    มัดย้อมชิโบริ  อ่าน :   3,233 
ชื่อเจ้าของ :  นางนิตยา มหาไชยวงศ์   อีเมล์ :   faigaemmai
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (85 votes cast)

คำอธิบาย :

ชิโบริ (Shibori) เป็นภาษาญี่ปุุนที่ใช้เรียกชื่อกรรมวิธีการย้อมผ้าให้ได้ลวดลายหลากหลาย โดยการรัด เย็บ พับ บิดม้วน หรือบีบอัดก่อนนาไปย้อมสี ชิโบริแต่ละวิธีให้ผลลัพธ์ของลายผ้าที่แตกต่างกันออกไป การเลือกสรรกรรมวิธีของชิโบริแบบต่างๆต้องขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า และจุดประสงค์การนาผ้าชิ้นนั้นๆไปใช้สอยอย่างกลมกลืนกันด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนากรรมวิธีชิโบริต่างชนิดกันมาผสมผสานให้เกิดลวดลายของผ้าใหม่ด้วยลวดลายชิโบริแบบต่างๆ

ดูรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-942476
e-mail :faigaemmai@gmail.com
 


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [2/12/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates