เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์  อ่าน :   7,134 
ชื่อเจ้าของ :  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ   อีเมล์ :   tistr@tist
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (138 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ เป็นเครื่องที่ใช้ในการกลั่นแอลกอฮอล์จากการหมักส่าเหล้าหรือแอลกอฮอล์แบบเจือจาง แอลกอฮอล์ที่ได้จะมีคุณสมบัติที่ดี ลดการปนเปื้อน และลดสารที่ทำให้เกิดจากการเมาค้างได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ 50 ลิตรต่อวัน ได้ความแรงแอลกอฮอล์ 40 - 50%

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ ได้พัฒนาเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ เป็นเครื่องที่ใช้ในการกลั่นแอลกอฮอล์จากการหมักส่าเหล้าหรือแอลกอฮอล์แบบเจือจาง แอลกอฮอล์ที่ได้จะมีคุณสมบัติที่ดี ลดการปนเปื้อน และลดสารที่ทำให้เกิดจากการเมาค้างได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ 50 ลิตรต่อวัน

คู่มือการใช้งานเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่

กองลูกค้าสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-1121-30 ต่อ 1126

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [9/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 13/7/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates