เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเตรียมไข่ไรน้ำนางฟ้าไทยพร้อมฟัก  อ่าน :   1,242 
ชื่อเจ้าของ :  ศ.ดร.ละองศรี เสนาะเมือง   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (179 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

ไรน้ำนางฟ้าไทยมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้า เพราะมีปริมาณโปรตีนสูงถึงร้อยละ 70 สูงกว่าอาร์ทีเมียที่สูงเพียงร้อยละ 56 นอกจากนี้ยังมีไขมันต่ำเพียงร้อยละ 1.6 เลี้ยงง่าย โตเร็ว ดูแลไม่ยุ่งยาก ต้นทุนไม่สูงมากนัก และสามารถเพิ่มปริมาณในการเลี้ยงแต่ละครั้งได้รวดเร็ว เพราะมีจำนวนไข่เฉลี่ยราว 6,5000-6,700 ฟอง ต่อแม่ไรน้ำ 1 ตัว โดยแม่ไรน้ำนางฟ้ามีจำนวนครั้งที่วางไข่เฉลี่ย 14 ครั้ง มีจำนวนไข่เฉลี่ย 460 ฟองต่อครั้ง และมีอายุเฉลี่ย 25 วัน


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [18/11/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates