เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    หนังสือผลงาน 52 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อ่าน :   1,293 
ชื่อเจ้าของ :  สป.วท.   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (162 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานของหมู่บ้านทั้ 52 หมู่บ้านที่ดำเนินการครบ 3 ปี และสามาถยกระดับจากหมู่บ้าน วท. ไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ภายใต้ 6 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ 5 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ย 24 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการเกษตร 12 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 6 หมู่บ้าน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนการจัดการของเสียและเศษวัสดุ 4 หมู่บ้าน และเทคโนโลยีด้านเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก 1 หมู่บ้าน ดังนี้

เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1 ชุมชนบ้านโนนรัง-บูรพา จ.นครราชสีมา
2 ชุมชนบ้านป่าสักงาม จ.เชียงใหม่
3 ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด
4 เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จ.เชียงใหม่
5 ชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

เทคโนโลยีด้านการเกษตร
1 หมู่บ้านดาหลา จ.นราธิวาส
2 หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก จ.จันทบุรี
3 หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ จ.กาฬสินธุ์
4 หมู่บ้านสตรอเบอรี่ จ. เลย
5 หมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย จ.พิษณุโลก
6 หมู่บ้านข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
7 หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ จ.ลำปาง
8 หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ จ.อุตรดิตถ์
9 หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ จ.นครพนม
10 หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา จ.อุตรดิตถ์
11 หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร จ.ราชบุรี

เทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
1 หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปร จ.ชุมพร
2 หมูบ้านต้นแบบแปรรูปลำไยระดับชุมชน จ. เชียงใหม่
3 หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร จ.อุตรดิตถ์
4 หมู่บ้านน้ำปูสันสลี จ.พะเยา
5 หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์ จ.อุตรดิตถ์
6 หมู่บ้านเผือกหอม จ.สระบุรี

เทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ย
1 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงบุญนาค จ.พะเยา
2 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านชุมพล จ.สกลนคร
3 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านพังคี จ.อุดรธานี
4 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองบัว จ.นครพนม
5 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่าแสด จ.มุกดาหาร
6 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนประดู่ จ.สกลนคร
7 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวโคก จ.บึงกาฬ
8 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านทับทิมสยาม 07 จ.ศรีสะเกษ
9 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านคลองศิลา จ.สุราษฎร์ธานี
10 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนปีบ จ.นครราชสีมา
11 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาเสียว จ.ชัยภูมิ
12 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาเบียด จ.ชัยภูมิ
13 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านดูน จ.ร้อยเอ็ด
14 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่ จ.มหาสารคาม
15 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ห้องแซง จ.ยโสธร
16 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านหนองบัวแดง จ.ขอนแก่น
17 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนไผ่งาม จ.ขอนแก่น
18 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์เคมีบ้านหนองแวงน้อย จ.บุรีรัมย์
19 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนสำโรงเหนือ จ.ศรีสะเกษ
20 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านบุกลาง จ.อุบลราชธานี
21 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน จ.เลย
22 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน จ.พัทลุง
23 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ จ.สงขลา
24 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้ จ.พัทลุง

เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง
1 หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน จ.เชียงใหม่
2 หมู่บ้านแก๊สชีวมวลบ้านวังป้อง จ.เชียงใหม่
3 หมู่บ้านพลังงานทดแทน เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ จ.แพร่
4 หมู่บ้านหอยเชอรี่ จ.มหาสารคาม

เทคโนโลยีด้านเครื่องปั้นดินเผา เซรามิก
1 หมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น จ.ระนอง


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [17/11/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 25/11/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates