เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดฉบับชาวบ้าน  อ่าน :   1,423 
ชื่อเจ้าของ :  หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด   อีเมล์ :   npu.clinic
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสาธิตย์วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-587291-2
เว็ปไซต์  http://rdi.npu.ac.th/web/clinical_technology_cli.php
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (163 votes cast)

คำอธิบาย :
เห็ด เป็นราชั้นสูงที่มีขนาดใหญ่หน้าที่หลักคือช่วยย่อยสลายซากพืชและสัตว์ให้ผุพัง ดอกเห็ดส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ายร่ม มีหลายขนาดตั้งแต่เท่าเข็มหมุดถึงเท่ากับจาน โดยมีทั้งเห็ดที่รับประทานได้และเห็ดพิษ ซึ่งทั่วโลกมีเห็ดมากกว่า 350 ชนิด แต่เห็ดที่สามารถเพาะเลี้ยงได้มีเพียง 20 กว่าชนิด โดยเห็ดมีคุณค่าทางอาหารสูง ซึ่งเห็ดสดมีโปรตีน 3-5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อแห้งมีโปรตีนสูงถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเห็ดที่นิยมเพาะในปัจจุบัน ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู และเห็ดขอนขาว เห็ดนอกจากเป็นแหล่งโปรตีนที่สาคัญแล้ว เห็ดบาชนิดยังมีสรรพคุณทางยา เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างการแข็งแรงและสามารถต้านทานโรคบางชนิดได้

คู่มือ เทคนิคและวิธีการเพาะเห็ด เป็นคู่มือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชาวบ้านเนื่องจากเป็นการสรุปเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดให้สั้น กะทัดรัด สามารถเข้าใจได้ง่าย และสะดวกแก่การพกพา คณะผู้จัดทาหวังว่าคู่มีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและผู้สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำ กราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
คณะทำงานโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [16/11/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 16/11/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates