เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสีข้าวกล้อง  อ่าน :   4,380 
ชื่อเจ้าของ :  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    อีเมล์ :   tistr@tist
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (157 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องสีข้าวกล้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ทำการกะเทาะเปลือกและส่วนคัดแยกแกลบออก เครื่องสีข้าวกล้อง V 5.9 จะทำการกะเทาะเปลือกข้าว โดยผ่านลูกยาง 4 ลูก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมุนด้วยความเร็วรอบที่ไม่เท่ากัน ลูกยางจะกะเทาะเปลือกข้าวออกโดยใช้ความฝืดของหน้าลูกยางทั้ง 4 ลูก โดยสี 3 ครั้งต่อ 1 เที่ยว ทำให้สะดวกรวดเร็วแกลบจะถูกดูดออกทางช่องลมทางด้านข้าง ข้าวกล้องที่ได้จะไหลลงสู่ด้านล่างของเครื่อง ขนาดของเครื่อง ( กว้าง x ยาว x สูง ) 90 x 120 x150 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ขับ 3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 V น้ำหนักประมาณ 150 กิโลกรัม สามารถสีข้าวเปลือกได้ประมาณชั่วโมงละ 70-80 กิโลกรัม

เจ้าของ/ผู้ประดิษฐ์
1. นายรังสรรค์ ดาบสีพาย
2. นายวุฒิชัย เนตรภักดี
3. นายรุชวุฒิ แสนแพน
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายวีระชัย อุ่นสากล
2. นายพุทธชาด ข่วงทิพย์
3. นายยุทธการ เคอิตะ สุวรรณบล

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่มา หนังสือ Techno Mart 2006

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [6/4/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 13/9/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.24.209
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates