เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสับปะรด  อ่าน :   2,472 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ   อีเมล์ :   yinn.chuta
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (84 votes cast)

คำอธิบาย :

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งสร้างรายได้แก่เกษตรกรในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาของพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ ส่งผลต่อการประกอบอาชีพขอเกษตรกรเช่นเดียวกัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะเป็นช่วงที่มีสับปะรดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสับปะรดลดลง ดังนั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด เช่น พายไส้สับปะรด กะหรี่พัพฟ์สับปะรด และน้ำเชื่อมสับปะรด เป็นต้น ถือเป็นทางออกอีกทางหนึ่งในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรด

สามารถอ่านวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ได้ที่ไฟล์แนบ


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายฮาคีมี คีรี [11/11/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates